ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

 

- Πρόεδρος Διοικούσας: δρ. Βλάδος Χάρης (Μέλος Διοικούσας)

- Αντιπρόεδρος: κ. Πιστής Δημήτρης (Μέλος Διοικούσας)

- Τομέας Συντονιστικού -Γραμματεία: κ. Βλόντζου Μαρία (Μέλος Διοικούσας)

- Τομέας Οργάνωσης: δρ. Δενιόζος Νικόλαος (Μέλος Διοικούσας)

"Πυρήνας" Θεσσαλονίκης: κ. Γρηγορίου Αλεξάνδρα

"Πυρήνας" Πειραιά: κ. Χάσκος Ιωάννης, κ. Μιχαλίτσης Νίκος

- Τομέας Οικονομικών: δρ. Κορώνης Επαμεινώνδας (Μέλος Διοικούσας)

- Τομέας Θέσεων: κ. Δεμερτζής Μιχάλης (Μέλος Διοικούσας)

- Τομέας Δικτύων: κ. Χατζηνικολάου Δημοσθένης (Μέλος Διοικούσας)

- Τομέας FB: κ. Ιατρού Ελένη (Μέλος Διοικούσας)